contact us smahangtuah5sidoarjo@gmail.com (031) 8056489
contact us smahangtuah5sidoarjo@gmail.com (031) 8056489

Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Kelas 12, SMA HANG TUAH 5 Sidoarjo Tahun Pelajaran 2022/2023

12 MIPA 1

12 MIPA 2

12 MIPA 3

12 MIPA 4

12 IPS 1

12 IPS 2

12 IPS 3

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 MIPA 1

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 MIPA 2

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 MIPA 3

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 MIPA 4

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 IPS 1

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 IPS 2

Pengumuman Kelulusan Kelas 12 IPS 3